Opłaty za korzystanie z usług ustalane są indywidualnie.