Ofertę kierujemy do osób rozpoczynających działalność gospodarczą, jak również już ją prowadzących – osób fizycznych, osób prawnych.

Zajmujemy się prowadzeniem:

  • ksiąg handlowych,
  • księgi przychodów i rozchodów,
  • ewidencji przychodów.