Opłaty za korzystanie z usług slot ustalane są indywidualnie.